Τσαμαδού 76, Πάτρα  - Tel. 2610339309
contact@gvk.gr

GVK Νικολόπουλος - Τεχνικό Γραφείο - Πάτρα

     Το τεχνικό μας γραφείο, με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και αναλαμβάνει την μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Με οδηγό την επιστημονική κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την υλοποίηση των τεχνικών εργασιών που απαιτεί ένα ιδιωτικό έργο. Ο τελικός στόχος του γραφείου μας είναι μια θετική παρέμβαση στη ζωή σας, με τα όποια εφόδια μας δίνει το αντικείμενο της εργασίας μας.
Ελάτε λοιπόν να προσπαθήσουμε για μια πιο άνετη και ποιοτική ζωή.